Οι τιμές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές παραγγελίες. Διαβάστε περισσότερα
Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 39.00€ | Τηλεφωνικές παραγγελίες καθημερινά 9:00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
Τηλ.: 2351 600718 - info@perdikiseshop.gr
0

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας πραγματεύεται έναν πολύμορφο
επιστημονικό χώρο, καθώς επιχειρεί να διερευνήσει όσα ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί
μέσω του λόγου – με λίγα λόγια τον κόσμο ολόκληρο και τον τρόπο με τον οποίο αυτός
νοηματοδοτείται από τη χρήση της γλώσσας. Οι πολλαπλές αλλαγές στον τρόπο διδασκα-
λίας και εξέτασης του μαθήματος προκαλούν την ανησυχία όλων των εμπλεκόμενων στη
σχολική πραγματικότητα, γεγονός που καθιστά τις προδιαγραφές ενός αντίστοιχου εκ-
παιδευτικού βοηθήματος ιδιαίτερα απαιτητικές. Ως εκ τούτου, οι εκδόσεις Χατζηθωμά, με
σταθερή προσήλωση στην προσφορά ουσιαστικής γνώσης, παρουσιάζουν τη συγκεκρι-
μένη σειρά εκπαιδευτικών βοηθημάτων, με την προσδοκία να αποτελέσουν τελεσφόρο
εργαλείο για το κοινό.

Το Α’ τεύχος «Θεωρία και ασκήσεις» στο πρώτο μέρος του εισάγει τον μαθητή στην
αναζήτηση και κατανόηση των βαθύτερων νοημάτων των κειμένων και της προθετικότητας
των συντακτών τους (Προθετικότητα) και διδάσκει τον τρόπο σχολιασμού τους μέσα από
παραγωγή μικροκειμένων από την πλευρά των μαθητών (Κατανόηση Κειμένου). Ακολουθεί
μεθοδική και λεπτομερής παρουσίαση της τεχνικής πύκνωσης των κειμένων (Συνοπτική
απόδοση). Ταυτόχρονα, οι μαθητές διδάσκονται αναλυτικά τον τρόπο οργάνωσης κι ανά-
πτυξης παραγράφου (Παράγραφος), τον τρόπο αξιολόγησης της πειστικότητας του λόγου
(Πειθώ), τη λειτουργία των κοινωνικών διαδικασιών και της επικοινωνιακής περίστασης στη
διαμόρφωση των νοημάτων και στην οργάνωσή τους (Κειμενικά είδη-Κειμενικοί τύποι-Πε-
ρίσταση επικοινωνίας) και τη λειτουργία των γλωσσικών επιλογών (Γλώσσα) στη μετάδοση
των νοημάτων και στη διαμόρφωση του ύφους. Τέλος, καθοδηγούνται στον μετασχημα-
τισμό υφολογικών επιπέδων (Μετασχηματισμός Κειμένων), στη συσχετική ανάγνωση των
κειμένων (Σύγκριση Κειμένων) και στη παραγωγή δικών τους κειμένων με πληρότητα πε-
ριεχομένου και αρτιότητα οργάνωσης (Παραγωγή Λόγου).

Η ύπαρξη 600 ασκήσεων νέου τύπου, που καλύπτουν κάθε πιθανό ερώτημα, εξασφαλίζει
την πλήρη εξάσκηση του μαθητή και την επιτυχή ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις των
πανελλαδικών εξετάσεων.

Στο δεύτερο μέρος, στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, αναλύονται τα βασικά στοιχεία που
συνθέτουν ένα λογοτεχνικό κείμενο (πεζό ή ποιητικό) και που μέσω των οποίων επιτυγχάνε-
ται η Αναγνωστική Ανταπόκριση. Στο κεφάλαιο Τεχνική των Κειμένων/Κειμενικοί δείκτες δι-
δάσκεται με εμβρίθεια η λειτουργία κάθε γλωσσικής επιλογής στο λογοτεχνικό αποτέλεσμα.
Ακολουθεί η ενότητα για την αφήγηση (Αφηγηματολογία), που εξοικειώνει τον μαθητή με
τους αφηγηματικούς τρόπους και με τις αφηγηματικές τεχνικές και η ενότητα «Η Τεχνική των
ποιητικών κειμένων», όπου αποδομούνται στα βασικά τους χαρακτηριστικά τα ποιήματα,
ώστε να επιτευχθεί η ευχερέστερη προσέγγιση των μαθητών σε αυτά.
Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο αφορά το «Ερμηνευτικό σχόλιο», το οποίο παρουσιάζει
βήμα προς βήμα τη σύνθεση του ερμηνευτικού σχολίου, με πλήθος παραδειγμάτων σε
λειτουργικούς πίνακες.

Το Β’ τεύχος «51 Κριτήρια Σύγχρονης Θεματολογίας» εξετάζει αναλυτικά τις βασικές
έννοιες με τις οποίες ο μαθητής οφείλει να εξοικειωθεί, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει
τόσο στην καλύτερη κατανόηση των δοθέντων κειμένων όσο και στην επιτυχή παραγωγή
του δικού του λόγου. Πλήθος συνοδευτικών ασκήσεων συνοδεύουν το κάθε κριτήριο, προ-
κειμένου να καλυφθούν όλοι οι τύποι των πιθανών ερωτήσεων. Καλύπτοντας τα 51 κριτήρια,
ο μαθητής έχει απαντήσει 700 ουσιαστικά ασκήσεις, έχοντας ένα συντριπτικό πλεονέκτημα.
Τέλος, το βιβλίο των ενδεικτικών Απαντήσεων θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα
πραγματικό εργαλείο, καθώς με τις καθοδηγητικές απαντήσεις που δίνονται, μπορεί τόσο
ο εκπαιδευτικός όσο και ο μαθητής να προσανατολιστεί σε μια ασφαλή βάση.

Προσθήκη στη Λίστα επιθυμίων
Προσθήκη στη Λίστα επιθυμίων

Τιμή WEB: 26,71 

Τιμή καταστήματος: €26,71

Διαθεσιμότητα:

Εξαντλημένο

Περιγραφή

BarCode: 9789606900914

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 2,667 kg