Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 27,00€ | Τηλεφωνικές παραγγελίες καθημερινά 9:00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.
Τηλ.: 2351 600718 - info@perdikiseshop.gr
0

Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

Το PerdikisEshop.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστότοπος” ή “ιστοσελίδα”) που εδρεύει στην Τ. Τερζοπούλου 116, 60132, Κατερίνη, με Α.Φ.Μ. 054140628, και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη η “Εταιρεία”). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της παρούσης ιστοσελίδας η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.PerdikisEshop.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κάνει χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας info@perdikisEshop.gr και του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών 2351 600718. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης”) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. 

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα καθώς και τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας www.PerdikisEshop.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

1. Γενικοί Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες ο πελάτης έχει ήδη διενεργήσει μέσα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Παρότι η Εταιρεία θέτει σε λειτουργία μηχανισμούς και λογισμικό καταγραφής της διαθεσιμότητας των προϊόντων με ακρίβεια δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, άλλα δεσμεύεται να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, που αναρτάται από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες ή/και πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος, πράξεις όπως αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, άσεμνο που ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. 

Ο χρήστης ή/και πελάτης αποδέχεται ότι δε θα παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων, ότι θα παρέχει πλήρη και αληθή στοιχεία κατά την διαδικασία της καταχώρησης παραγγελίας ή επικοινωνίας με την Εταιρεία, ότι θα διατηρεί ενήμερα τα προσωπικά του στοιχεία που εμφανίζονται στον λογαριασμό του, θα διατηρεί μυστικό και δε θα αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασης του στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και θα ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα από τρίτους. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού πελάτη από τρίτους ως αποτέλεσμα μη ασφαλούς διατήρησης των στοιχείων σύνδεσης του πελάτη με την ιστοσελίδα ή τη μη έξοδο του πελάτη από τον λογαριασμό του (αποσύνδεση) στο τέλος κάθε επίσκεψης.

6. Εγγραφή Χρήστη

Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα κάνοντας χρήση του προσωπικού του λογαριασμού διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ενός κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι προαιρετική άλλα με την πραγματοποίησή της παρουσιάζονται στο πελάτη τα πλεονεκτήματα της γρηγορότερης ολοκλήρωσης παραγγελιών, έχοντας αποθηκευμένα τα στοιχεία αποστολής στο λογαριασμό του, της προβολής ιστορικού παραγγελιών και της ενημέρωσης από την ιστοσελίδα περί νέων προϊόντων και προσφορών.

Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν και προσωπική, ενώ ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία.

Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης χορηγεί κατά την εγγραφή του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται αποκλειστικά για το σκοπό της δημιουργίας λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα, της επικοινωνίας μαζί του αναφορικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές, για την εκτέλεση και αποστολή των παραγγελιών του πελάτη καθώς και για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους.

Με την εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

7. Διαδικασία αγοράς προϊόντων

Ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κατηγορίες που βρίσκονται στο κεντρικό μενού της ιστοσελίδας, να πλοηγηθεί σε αυτές και να βρει το προϊόν που ψάχνει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την λειτουργία αναζήτησης προϊόντων και στη συνέχεια μπορεί να προσθέσει τα προϊόντα στο Καλάθι του από την σελίδα του προϊόντος κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο “Προσθήκη στο Καλάθι”. Ο επισκέπτης μπορεί να μεταβεί στο καλάθι αγορών του κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο “Καλάθι” το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας. Από τη σελίδα του καλαθιού ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα περιεχόμενα του καλαθιού, να προσθέσει ή αφαιρέσει προϊόντα καθώς και να προσαρμόσει την ποσότητά τους.

Η Εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με λεπτομερή περιγραφή των προϊόντων και σωστή απεικόνιση διαθεσιμότητας αυτών. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων και δε μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανθρώπινα λάθη κατά την ενημέρωση ή/και αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

Για την ολοκλήρωση της καταχώρησης της παραγγελίας, ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει την επιλογή να συνδεθεί σε υπάρχον λογαριασμό του, να δημιουργήσει καινούριο λογαριασμό ή να ολοκληρώσει την παραγγελία του ως επισκέπτης. 

Για την ολοκλήρωση της αγοράς ο χρήστης θα πρέπει να κάνει κλικ στον σύνδεσμο “Επιβεβαίωση Παραγγελίας” και στην συνέχεια, αναλόγως και του τρόπου πληρωμής που έχει επιλέξει θα ανακατευθυνθεί στην σελίδα ολοκλήρωσης της πληρωμής των συνεργαζόμενων εταιριών πληρωμών. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η μεταξύ μας σύμβαση. 

Κατά την επιβεβαίωση της παραγγελία του, σε περίπτωση χρήσης της αντικαταβολής, ή της ολοκλήρωσης με επιτυχία της πληρωμής του συνολικού ποσού της παραγγελίας, σε περίπτωση πληρωμής με Κάρτα, ο πελάτης θα λάβει αυτόματο απαντητικό email με τα στοιχεία της παραγγελίας του. Η παραγγελία του στη συνέχεια μπαίνει σε διαδικασία αποστολής όπου ο πελάτης θα ενημερωθεί με νεότερο email σχετικά με τον αριθμό αποστολής του και θα παραλάβει την παραγγελία του μέσα στον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο περί τρόπων αποστολής. Τα προϊόντα σας παραδίδονται το ταχύτερο δυνατό και πάντα σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από την σύναψη της σύμβασης. Εξαίρεση αποτελούν προϊόντα με Κατάσταση παράδοσης Προπαραγγελίας, Αναμένεται Σύντομα και Κατόπιν παραγγελίας, για το οποία υπάρχει ξεχωριστή ενημέρωση παράδοσης.

Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας ώστε να σας ενημερώσουμε για την εκκρεμότητα που προέκυψε καθώς και τον τρόπο επίλυσής της που επιθυμείτε.

Οι ενημερώσεις (email/sms/τηλεφωνική κλήση) που αναφέρονται παραπάνω είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες, αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας και δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών. Παρακαλούμε φροντίστε να διατηρήσετε τα email αυτά που σας στέλνουμε καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες όπως ο αριθμός παραγγελίας που απαιτούνται για την ορθότερη εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση επικοινωνίας σας με την Εταιρία μας.

8. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι αναγραφόμενες τελικές τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο ΦΠΑ. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ανεξαρτήτως της μεταβολής των τιμών, ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε την αξία που αναγράφεται στο προϊόν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της καταχώρησης της παραγγελίας και κατάρτισης της σύμβασης πώλησης.

Κατά την πλοήγηση σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα παρατηρήσετε πως υπάρχουν στο μεγαλύτερο αριθμό των προϊόντων δύο (2) διαφορετικές τιμές, όπως φαίνεται παρακάτω:

  • Τιμή WEB
  • Τιμή Καταστήματος

Η “Τιμή WEB” για το κάθε προϊόν είναι αποκλειστικά και μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες, ενώ η “Τιμή Καταστήματος” εφαρμόζεται στην περίπτωση όπου η παραγγελία σας γίνει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως για παράδειγμα με φυσική παρουσία στο κατάστημα μας χωρίς να έχετε προηγουμένως καταχωρίσει την παραγγελία σας.

Η έλειψη της “Τιμής Καταστήματος” σε ένα προιόν, δεν υποδηλώνει πως η “Τιμή WEB” και η “Τιμή Καταστήματος” είναι ίδια. Παρακαλούμε σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε με το κατάστημα μας για να ενημερωθείτε για τις τιμές μας.

9. Καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας

Η Εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια ώστε οι παραγγελίες να αποστέλλονται και να παραλαμβάνονται από τους πελάτες μέσα στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στο άρθρο “Τρόποι Αποστολής”, παρόλα αυτά η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για λόγους καθυστέρησης παραλαβής μας από τον προμηθευτή του προϊόντος, λάθους στην διαθεσιμότητα που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα για το προϊόν ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας ή λόγους ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κ.α.). Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης η Εταιρία θα επικοινωνήσει με τον πελάτη (μέσω email, sms, ή τηλεφωνικά, εφόσον τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν από τον πελάτη κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι ορθά) ώστε να τον ενημερώσει και φροντίζει ώστε η καθυστέρηση να μην υπερβαίνει τις τρίαντα ημέρες από την σύναψη της σύμβασης.

10. Ακύρωση παραγγελίας

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 13 η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στην περίπτωση που η παραγγελία σας δεν έχει ακόμη αποσταλεί (δεν εμφανίζεται ως “Απεσταλμένη” στο λογαριασμό σας και δεν έχετε λάβει ακόμη το email επιβεβαίωσης με τον αριθμό αποστολής courier) επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email, μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος ή στο τηλέφωνο της Εταιρείας και ένας συνεργάτης μας θα σας βοηθήσει στην ακύρωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει αποσταλεί άλλα δεν έχετε παραλάβει ακόμη, για την ακύρωσή της θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της υπαναχώρησης.

11. Ενημερωτικά emails (Newsletters)

Η Εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email σε χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος οι οποίοι έκαναν εγγραφή στην υπηρεσία των newsletter από την αρχική ιστοσελίδα ή το επέλεξαν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση των newsletters στον προορισμό τους αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους Παρόχους Υπηρεσιών Internet για την ορθή παράδοση στα Εισερχόμενα της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του χρήστη. Τα ενημερωτικά αυτά email μπορεί να καταλήξουν στον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του χρήστη (spam folder) και σε αυτή την περίπτωση προτείνουμε τον έλεγχο του συγκεκριμένου φακέλου από το χρήστη. 

Έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη λίστα ενημερωτικών email που είστε εγγεγραμένοι επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο που συνοδεύει κάθε τέτοιο μήνυμα email στο κάτω μέρος, ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email, μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή τηλεφωνικώς. 

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτο πάροχο για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Σε αυτή την περίπτωση δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά δεδομένα παρά μόνον την διεύθυνση email.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή της διαγραφής κάποιου προσώπου από αυτές. 

12. Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών στις συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με τους χρήστες/πελάτες της, όπως αυτή περιγράφεται στην Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την υπουργική απόφαση 70330/2015 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και τη λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στην Ελλάδα ο αρμόδιος φορέας είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”.

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών αναφέρονται στο παρακάτω σύνδεσμο: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφή σε περίπτωση λάθους αποστολής

Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους στην παραγγελία με υπαιτιότητα της εταιρείας (όπως αποστολή λάθος προϊόντων, αποστολή λανθασμένης ποσότητας προϊόντων, λανθασμένη τιμολόγηση, αποστολή ελαττωματικού προϊόντος) η εταιρεία αναλαμβάνει την αντικατάσταση της παραγγελίας ή την πλήρη επιστροφή των χρημάτων, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.

Παραλαβή ελαττωματικών προϊόντων εξαρχής

Σε περίπτωση οποιουδήποτε ελαττώματος κατά την παραλαβή, π.χ. το προϊόν εμφανίζεται αλλοιωμένο ή σπασμένο μέσα στην συσκευασία αποστολής με εμφανή σημάδια καταπόνησης της συσκευασίας αποστολής, η εταιρεία μας θα πρέπει να ενημερωθεί εντός 24ώρου από την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της παραγγελίας από τον πελάτη ώστε να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση του προϊόντος με έξοδα της εταιρείας.

Πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος η αντικατάσταση για τους παραπάνω λόγους ελαττωματικότητας δε θα γίνεται δεκτή.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά

Εάν για οποιονδήποτε λόγο αλλάξατε γνώμη και θελήσετε να επιστρέψετε ένα μη ελαττωματικό προϊόν, έχετε το δικαίωμα να το πράξετε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας, κοινοποιώντας μας το αίτημά σας μέσω τηλεφώνου στο  2351 600718 ή μέσω email στο info@perdikiseshop.gr, ή χρησιμοποιώντας την Φόρμα Επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

Στην περίπτωση της υπαναχώρησης τα έξοδα αποστολής της επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το αίτημα υπαναχώρησης είναι το προς επιστροφή προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και η συσκευασία ή και ταινία ασφαλείας του να μην έχει παραβιαστεί.

Την επιστρεφόμενη παραγγελία θα πρέπει να συνοδεύουν υποχρεωτικά η φόρμα υπαναχώρησης συμπληρωμένη μαζί με αντίγραφο της απόδειξης αγοράς. Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει με την εταιρεία Speedex Courier ή ΕΛΤΑ Courier.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να μη δεχθεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που δεν πληρούνται κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις καθώς και εάν το αίτημα της υπαναχώρησης υποβληθεί σε αυτήν μετά το πέρας των 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Σε περίπτωση παραλαβής επιστροφής που δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τα προϊόντα θα επιστρέφονται στον πελάτη με χρέωση δική του (χρέωση παραλήπτη).

Ελάττωμα προϊόντος εντός εγγύησης

Για προϊόντα (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές) που καλύπτονται από εγγύηση και καθόλη τη διάρκεια αυτής, η επιστροφή προϊόντος που θα παρουσιάσει ελάττωμα γίνεται κατόπιν ενημέρωσης της εταιρείας μας και αναλαμβάνουμε την αποστολή του προϊόντος στην έδρα μας για τον έλεγχο, την επισκευή ή αντικατάστασή του, κατόπιν διαθεσιμότητας.

Με την παραλαβή της επιστροφής θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την πορεία της ικανοποίησης του αιτήματος σας.

Επιστροφή χρημάτων

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται εντός 14ων ημερών από την παραλαβή της επιστροφής και με τρόπο ανάλογο του αρχικού τρόπου πληρωμής.

Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ή τραπεζική κατάθεση, η επιστροφή χρημάτων γίνεται σε λογαριασμό κατάθεσης του δικαιούχου της παραγγελίας.

Σε περίπτωση πληρωμής με Κάρτα, η επιστροφή χρημάτων γίνεται με αντιλογισμό της συναλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό της επιστροφής θα εμφανιστεί ως πίστωση στην Κάρτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.

* Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων από υπαναχώρηση, το κόστος των μεταφορικών της επιστροφής θα αφαιρεθεί από το προς επιστροφή χρηματικό ποσό της παραγγελίας.
* Σε περίπτωση υπαναχώρησης σε παραγγελία όπου είχε χρησιμοποιηθεί ως τρόπος πληρωμής η αντικαταβολή, η πρόσθετη αρχική χρέωση της αντικαταβολής δεν επιστρέφεται.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά 

H Εταιρεία δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της και τη διενέργεια ηλεκτρονικών αγορών. Για την χρήση της ιστοσελίδας ο πελάτης πρέπει να παρέχει στην Εταιρεία συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του και οι οποίες διαφυλάσσονται από αυτή. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, τα οποία ο ίδιος παρέχει κατά τη διάρκεια των παραγγελιών του στην παρούσα ιστοσελίδα.

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Η εγγραφή του χρήστη/πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι προαιρετική και κατά την εγγραφή είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία όπως Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση Email. Για να καταχωρήσει παραγγελία ένας χρήστης χρειάζεται ακόμα να συμπληρώσει Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη/Περιοχή και Τηλέφωνο, ενώ σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου ο χρήστης θα χρειαστεί επίσης να συμπληρώσει Επωνυμία Εταιρείας, Επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔΟΥ. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας του πελάτη και την αποστολή της από το ηλεκτρονικό κατάστημα στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει συμπληρωθεί. 

2. Χρήση των προσωπικών δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταγράφει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που προχωράνε σε ολοκλήρωση παραγγελίας άλλα και εκείνων που έχουν κάνει εγγραφή ως χρήστες μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. H συλλογή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την διενέργεια των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της, για να αποστέλλονται οι παραγγελίες τους και για να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, προσφορές του ηλεκτρονικού καταστήματος, διαφημιστικό υλικό κ.α.

Η Εταιρεία δε θα γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός πελάτη ή άλλα προσωπικά του δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

O χρήστης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οποτεδήποτε την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος όλων των προσωπικών του δεδομένων που γνωστοποίησε κατά τον ως άνω τρόπο στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εφόσον έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος και δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές του προς την Εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εργαζόμενούς της και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις (για παράδειγμα εταιρίες courier), με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας καθώς και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

3. Ασφάλεια και Απόρρητο Συναλλαγών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή/πελάτη στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές, ασφαλείς και απόρρητες και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

α. Αναγνώριση χρήστη με συνθηματικό

Η αναγνώριση του χρήστη γίνεται με τον συνδυασμό λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και προσωπικού μυστικού κωδικού (password), τα οποία κάθε φορά που τα καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία από την ενότητα “Ο Λογαριασμός Μου”.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό μυστικό κωδικό (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω της χρήσης των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ενημέρωσή μας, αλλιώς η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

β. Απόρρητο στην μεταφορά δεδομένων από τον χρήστη προς τον εξυπηρετητή (server) του ηλεκτρονικού καταστήματος

Η εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL σε κάθε σημείο της ιστοσελίδας μας.

4. Cookies

α. Cookies που εκδίδονται από την ιστοσελίδα μας

Τα cookies είναι μικρές ποσότητες πληροφοριών που στέλνουμε στον browser σας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του πελάτη και δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητά του. Καθιστούν την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα ευκολότερη για τον πελάτη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. 

Το πληροφοριακό μας σύστημα θα εκδώσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης σας κάθε φορά που συνδέεστε στη ιστοσελίδα. Τα cookies κάνουν ευκολότερη τη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα σε περίπτωση μελλοντικής επίσκεψης. Θα μας επιτρέψουν να παρακολουθήσουμε τις κίνησεις στην ιστοσελίδα μας και να διαμορφώσουμε το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος για εσάς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Σε αυτή τη περίπτωση, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας ή και να ολοκληρώσετε τις παραγγελίες σας.

β. Cookies τρίτων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας θα εκδωθούν κάποια cookies τρίτων εταιριών/υπηρεσιών όπως Cookies που θα χρησιμοποιηθούν για να έχουμε πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας (Google Analytics), Cookies που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε στην ιστοσελίδα μας χαρακτηριστικά περιεχομένων Social Media, καθώς και να δώσουμε τη δυνατότητα στον επισκέπτη της σελίδας μας να συνδεθεί ή να δημιουργήσει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με το λογαριασμό που χρησιμοποιεί ήδη σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων για λόγους ευκολίας (Login with your Facebook Account) καθώς και άλλα cookies τρίτων εταιριών για την χρήση διαφημιστικών και άλλων ενεργειών από την ιστοσελίδα μας.

Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν πληροφορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

0
    0
    Καλάθι
    Δεν υπάρχουν προιόντα στο καλάθιΕπιστροφή στο κατάστημα